imatge_gran_serveis

CUIDEM
LA SEVA SEGONA
RESIDÈNCIA

AMPLIAR

SERVEIS

Telecomunicacions
Projectes de telecomunicacions en vivendes, blocs d’edificis, indústria o botigues.

  • Projecte i instal·lació de telecomunicacions en edificis
  • Instal·lació de porters automàtics i vídeo-porters
  • Reparació de porters automàtics
  • Xarxes de telèfon
  • Sistemes integrals de megafonia