imatge_gran_serveis

CUIDEM
LA SEVA SEGONA
RESIDÈNCIA

AMPLIAR

SERVEIS

Energies renovables

  • Projectes d’instal·lacions solars, fotovoltaiques…
  • Muntatge de plaques unifamiliars
  • Manteniment d’ instal·lacions solars i fotovoltaiques
  • Instal·lacions i manteniment: d’energia solar tèrmica
  • Energia geotèrmica
  • Projectes i manteniments d’instal·lacions solars (tèrmiques i fotovoltaiques)
  • Manteniments preventius i correctius
  • Sistemes mixtes amb altres energies com la biomassa, la geotèrmia, gas, etc.