imatge_gran_serveis

CUIDEM
LA SEVA SEGONA
RESIDÈNCIA

AMPLIAR

SERVEIS

Desaigües
Ens ocupem d’obres de xarxes de desaigües.

  • Instal·lació de desaigües
  • Instal·lació de foses sèptiques
  • Instal·lacions de desaigües mitjançant bombes
  • Sistemes de drenatge
  • Reparació de desaigües antics plom, uralita…
  • Neteja de xarxes de desaigües embossades