imatge_gran_serveis

CUIDEM
LA SEVA SEGONA
RESIDÈNCIA

AMPLIAR

SERVEIS

Climatització
Ens ocupem de l’Aire Condicionat domèstic i de la Climatitzacio industrial. També fem el manteniment i les neteges periòdiques de l’aire condicionat de la seva llar o oficina.

 • Manteniments d’aires condicionats
 • Legalització d’instal·lacions tèrmiques
 • Muntatge d’aires condicionats domèstics
 • Xarxes de conductes per fancoils
 • Instal·lació de bombes de calor
 • Muntatge de tot tipus de calefaccions domèstiques i manteniments
 • Instal·lació, substitució, manteniment i reparació de calderes elèctriques, de gas o de gasoil
 • Emissors elèctrics, radiadors d’alumini d’alta i baixa temperatura
 • Trasllat/ampliació de radiadors
 • Calentadors de gas natural i propà
 • Regulació, aixetes termostàtiques i termòstats programables
 • Tovallolers elèctrics
 • Sales de calderes
 • Aerotermos
 • Sistemes de terra radiant
 • Muntatge de recuperació de calor
 • Instal·lacions de plaques Solar