imatge_gran_serveis

CUIDEM
LA SEVA SEGONA
RESIDÈNCIA

AMPLIAR

SERVEIS

Aigua
Duem a terme tant petites avaries com grans projectes.

 • Butlletins d’aigua
 • Instal·lació/reparació de bombes de pous
 • Regs automàtics per jardins
 • Instal·lació/reparació de grups de pressió
 • Instal·lació de descalcificadors i osmosis
 • Reparació de fugues d’aigua
 • Instal·lacions fosses sèptiques
 • Instal·lacions de tot tipus de sanitari i griferia
 • Tractaments d’aigua
 • Instal·lacions d’aigua sanitària
 • Reparació de fugues d’aigua
 • Substitució d’instal·lacions obsoletes (plom, ferro)
 • Osmosis
 • Control preventiu de legionel·la
 • Domèstic/Industrial
 • Manteniments preventius i correctius